+  47 41127061
Nasjonal og internasjonal 
hestetransport
© HT Europe 2015

Vilkår og betingelser


Med hver transport må hestens eier gi et gyldig hestepass. HTEurope forbeholder seg retten til å nekte transport i fravær av et gyldig hestepass.

Som kunde er du alltid ansvarlig for eventuelle skader som er påført bilen av din hest. Skader på tredjepart er en risiko for kunden. HTEurope og/eller dets ansatte kan ikke holdes ansvarlig for skade på mennesker og/eller dyr. Skade påført av hesten(e) vil bli belastet kunden.


HTEurope forbeholder seg retten til å nekte transport, for eksempel hvis hesten er meget vanskelig å laste eller ikke er i god nok forfatning til å klare reisen. Påløpte kostnader (reisekostnader) skal betales kontant i henhold til de prisene som er oppført på hjemmesiden. Transporten kan til en hver tid kanselleres av HTEUROPE hvis eier av hesten ikke har nødvendige dokumenter i orden for transporten. I dette tilfellet vil eier fremdeles bli belastet med det fulle beløpet som er avtalt for transporten. Ved nevnte situasjon kan eier ikke kansellere transporten hvis det er 7 dager eller mindre igjen til dato for transporten.


Klager må være skriftlig i våre hender innen 7 dager etter transport. Vi går ut i fra at transporten er gjennomført korrekt og som ønsket dersom vi ikke mottar klager innen disse 7 dagene, og klager som kommer inn senere enn dette har ikke noe rettslig grunnlag.


For å vente på stedet vil det bli belastet etter den første timen.


Eventuelle bompenger og/eller fergeavgifter kommer i tillegg til kostnadene ved transport, og er ikke tatt med i de oppførte prisene.


Avtalte tider er idealtider. HTEurope kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser på grunn av uforutsette omstendigheter (f.eks køer, bilsammenbrudd eller veisperringer).


Ved svært dårlige værforhold forbeholder HTEurope seg retten til å avlyse reisen eller abryte turen for å oppstalle hesten(e). Kostnadene for oppstalling og pleie blir belastet kunden.

 

Alle eventuelle ekstra kostnader som HTEurope finner nødvendig for hestens helse og sikkerhet, som for eksempel ekstra oppstalling eller veterinær, skal betales av kunden.


Alle våre tilbud er uforpliktede. En avtale inngår kun ved vår ordrebekreftelse.


I tilfelle av force majeure på vår side vil våre forpliktelser bli suspendert.


Kostnadene vil bli kjent av HTEurope før turen. Uventede forsinkelser er ikke inkludert og kan komme i tillegg. Boten for fravær av hestepass eller nødvendige juridiske dokumenter som helseattest og eksport/importpapirer skal betales av kunden.

HTEurope kan om ønskelig ordne med tolldokumenter og helseattest. Alle påfølgende utgifter betales av kunden.


En bestilt tur kan kanselleres ved avbestillingskostnader på kr 1125,- eks mva som vil bli belastet kunden. 24 timer før avreise for transporten skal 50% av det siterte beløpet være betalt. Hele beløpet skal være betalt 12 timer før avreise. Disse betingelsene gjelder ikke dersom transporten av medisinske grunner blir kansellert, og HTEurope vil sette ny dato for transporten.


Når du bestiller en reise godtar du automatisk vilkårene.